Page Image
Vietnamese
Khi tôi lên 6 tuổi , ba mẹ tôi thường cãi nhau về vấn đề công ty và ngay cả khi có mặt tôi ở đó và họ cũng đã từng đánh nhau làm cho tôi hoảng sợ . Ngày nào cũng cãi nhau đến khi 2 năm sau ba me tôi bắt đầu ra toà án làm hồ sơ ly dị
English
When I was 6 years old, my parents would often argue about issues in the company even if my if I was there. I panicked very time they were fighting. For two years they argued everyday. After 2 years they went to divorce court.
comment flag
previous

Gia đình của tôi / My Family
- page 2 -
next